motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VYHLÁŠENÉ VÝZVY:

žádné


Harmonogram výzev pro IROP – CLLD na rok 2020

Harmonogram výzev pro IROP – CLLD na rok 2019


Interní postupy pro Programový rámec IROP – verze 1.2


Informace z hodnocení projektů ve výzvách IROP a OPZ

Informace o výzvách plánovaných na jaro 2018

Harmonogram výzev pro IROP – CLLD


Aktualizovaný Programový rámec IROP


UKONČENÉ VÝZVY:

1. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava

2. výzva OPS pro Český ráj – IROP – IZS

3. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Kultura

4. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání

5. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání – investice

6. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby

Do 5. a 6. výzvy MAS nebyla podána žádná Žádost o podporu

7. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava 2

8. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 2

9. výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2

10. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 2

11. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 2

12. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3

13. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3

14.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 3

15. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální služby 4

16. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4


Seznam doporučených žádostí 1. a 4. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 2. a 3. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 7. a 8. výzvy IROP + projekty náhradní

Seznam doporučených žádostí 9. a 10. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 11. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 12. a 13. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 14. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 15. výzvy IROP

Seznam doporučených žádostí 16. výzvy IROP


Prezentace ze semináře pro příjemce z IROP 10.10.2022


Prezentace ze semináře pro příjemce z IROP 15.9.2021


Prezentace ze semináře pro příjemce z IROP 10.8.2021


Prezentace ze semináře pro příjemce z IROP 5.11.2019:


Prezentace ze semináře pro příjemce z IROP 2.10.2018:
ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ŽÁDOST O PLATBU (ŽoP); ZPRÁVA O REALIZACI (ZoR)
ŽÁDOST O ZMĚNU (ŽoZ) A JEJÍ ADMINISTRACE