motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2019
10. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 10. Výzva OPS pro Český ráj– IROP–Sociální služby 2

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 62 Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Součástí Specifických pravidel jsou přílohy, kde příloha č. 1 obsahuje postup, jak podat žádost o podporu.

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zve na Seminář pro žadatele proběhne dne 2.4.2019 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka od 15:00. Na semináře je potřeba se přihlásit do 28.3.2019 na kontakt Petra Patočková patockova.petra@email.cz

Pozvánka na seminář zde

Seminář:
prezentace_seminar_MS2014+_2019
Prezentace_10.vyzva_soc_sluzby 2