motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Zveřejňujeme prezentace z webináře 28.4. 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 30.3.2020 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 14. Výzva OPS pro Český ráj – IROP –Sociální služby 3.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 62 Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh.:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Součástí Specifických pravidel jsou přílohy, kde příloha č. 1 obsahuje postup, jak podat žádost o podporu.

V současné situaci neposkytujeme osobní konzultace, ale je možné konzultovat po telefonu či ideálně emailem.

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na webinář – 28.4.2020

 

Prezentace z webináře:

Prezentace MS2014+

Prezentace 14. výzva Sociální služby 3


Pozvánka na seminář pro příjemce
do výzev IROP OPS pro Český ráj s názvem:
“14. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 3”
“15. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální služby 4”

Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ze semináře ke stažení zde.