motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace umožňuje naší MAS bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a spolufinancování dalších projektů.

Za tuto podporu moc děkujeme!

V ROCE 2023 JE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ POSKYTOVATELEM DOTACE NA REALIZACI PROJEKTU „Podpora činnosti MAS 2023“.


LIBERECKÝ KRAJ

Liberecký kraj poskytuje každoročně z rozpočtu kraje finanční podporu místním akčním skupinám působícím v území Libereckého kraje. Rovněž poskytl návratnou finanční výpomoc na předfinancování nákladů MAS pro období 2009–2014 a pro další období 2015-2020.

Za tuto podporu moc děkujeme!

V ROCE 2023 BYL Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE PODPOŘEN REALIZOVANÝ PROJEKT „Podpora činnosti OPS pro Český ráj“.