motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENÁ

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 17.9.2018
7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem
8. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 2.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zve na Seminář pro žadatele, který se uskuteční 25.9. od 15 hodin v kanceláři MAS.
Pozvánka ke stažení zde.

Seminář:
Prezentace – systém MS2014+
Prezentace – 8. výzva OPS pro Český ráj – IROP–Vzdělávání 2


Pozvánka na Seminář pro příjemce
do výzev IROP 2019 OPS pro Český ráj s názvem:
„9. výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS 2“
„8. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 2“
„7. výzva OPS pro Český ráj-IROP- Doprava 2“
Pozvánka ke stažení zde.