motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENÁ

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 11.9.2017
1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 1. Výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy
a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde: 

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 53 Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

Seminář pro žadatele proběhne dne 18.9.2017 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka. Od 13:00 proběhne seminář Základní informace o aplikaci MS 2014+. Od 14:00 proběhne Seminář pro žadatele 1. výzvy IROP – Doprava. Na semináře je potřeba se přihlásit do čtvrtka 14.9.2017 16:00, a to na kontakt Petra Patočková (patockova.petra@email.cz)

Pozvánka na Seminář o aplikaci MS2014+
Pozvánka na Seminář pro žadatele 1. výzvy IROP – Doprava

 

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře – doprava
Prezentace MS2014+