motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 13.11.2023 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 4.výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 2 – Středočeský kraj.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD), na stránkách IROP je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop  

Seminář pro žadatele proběhne 4.12.2023 od 14:00 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední Pojizeří, nám. Míru 5, 50743 Sobotka.