motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

projekt již ukončen

Podpora z OP VVV pro základní školy a mateřské školy – ŠABLONY
MAS Český ráj a Střední Pojizeří poskytuje školám na svém území metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci projektů zjednodušeného vykazování (šablon) a následnou pomoc školám při samotné realizaci projektů. MAS nabízí MŠ a ZŠ toto:

  • pomoc s výběrem vhodných šablon, se zpracováním žádosti o dotaci
  • konzultační činnost během realizace projektu
  • metodickou pomoc  při zpracování zpráv o realizaci projektu včetně závěrečné zprávy o realizaci
  •  metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu

Kontaktní osoby:
Ing. Veronika Horáková – 739 017 494, veronika1horakova@seznam.cz
Zdenka Svobodová – 728 712 362, opspcr@seznam.cz

Zde je odkaz na již ukončenou výzvu č. 02_18_063 – Šablony II a související dokumenty: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm