motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Aktuální výzvy:

žádné


Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2019

2. Programový rámec OPZ


UKONČENÉ VÝZVY:

1. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření

2. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost

3. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby

4. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání I.
Do 4. výzvy MAS nebyla podána žádná Žádost o podporu.

5. Výzva OPS pro Český ráj–OPZ–Prorodinná opatření II.

6. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II.

7. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II.

8. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.

9. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.


Seznam doporučených žádostí 5. výzvy OPZ

Seznam doporučených žádostí 6. výzvy OPZ

Seznam doporučených žádostí 7. výzvy OPZ

Seznam doporučených žádostí 8. a 9. výzvy OPZ


Seznam doporučených žádostí 2. a 3. výzvy OPZ


Seznam doporučených žádostí 1. výzvy OPZ


Harmonogram plánovaných výzev na kalendářní rok 2018


 
Pro programový rámec OPZ v rámci realizace SCLLD je plánováno vyhlásit výzvy na podzim 2017.
 
Programový rámec OPZ – soubor pdf ke stažení zde
 
Plánovaný harmonogram výzev pro rok 2017
 
V rámci výzev MAS budou předkládány projekty ve vyhlášené výzvě OP Z – Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
 
Na uvedeném odkazu najdete Obecná Pravidla pro žadatele a příjemce a Specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také nepřímými náklady: 
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz