motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2024 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 6. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava 2 – Středočeský kraj.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

 

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu 60. výzva IROP – Doprava – SC 5.1 (CLLD), na stránkách IROP je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop