motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"
 
 
Seznam přijatých žádostí:
 
Interní postupy MAS pro programový rámec IROP v programovém období 2021-2027, kterými se řídí administrace projektů IROP byly dne 25.4.2024 aktualizovány. Od tohoto dne jsou platné pro všechny projekty IROP v programovém období 2021-2027.
 

5. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava 1 – Královéhradecký a Liberecký kraj

6. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Doprava 2 – Středočeský kraj

7. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Kultura 1 – Knihovny – Královéhradecký a Liberecký kraj

8. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Kultura 2 – Památky – Středočeský kraj

 

Seminář pro žadatele proběhne 3.4.2024 od 14:00 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední Pojizeří, náměstí Míru 5, 50743 Sobotka

Pozvánka na seminář pro žadatele

 

Prezentace ze Semináře:
Obecné informace o výzvách IROP
5. a 6. výzva Doprava
7. výzva Kultura – knihovny
8.výzva Kultura – památky

 

 

Obecné informace k výzvám IROP

Na MAS se podává vyplněný a elektronicky podepsaný projektový záměr, který je spolu s relevantními přílohami odeslán z datové schránky žadatele do datové schránky MAS: 2rbzcq6. Pro podpis projektového záměru je nutné si zřídit elektronický podpis. Získat jej lze u třech poskytovatelů:

Česká pošta, s.p. 

eIdentity a.s. 

První certifikační autorita, a.s. 

 

Administrace projektu na MAS se řídí Interními postupy ve verzi 1.0 ze dne 1.11.2023. 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

Pokud je projektový záměr MAS vybrán, vydá MAS žadateli Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD OPS pro Český ráj s platností 60 kalendářních dnů a žadatel poté podá plnou verzi žádosti prostřednictvím MS2021+ – https://iskp21.mssf.cz/.

 

 


Seznam vybraných projektů  1. až 4. výzvy IROP

Seznam náhradních projektů 1. až 4. výzvy  IROP

 

Seznam přijatých žádostí:

 

Obecné informace k výzvám IROP

Na MAS se podává vyplněný a elektronicky podepsaný projektový záměr, který je spolu s relevantními přílohami odeslán z datové schránky žadatele do datové schránky MAS: 2rbzcq6. Pro podpis projektového záměru je nutné si zřídit elektronický podpis. Získat jej lze u třech poskytovatelů:

Česká pošta, s.p. 

eIdentity a.s. 

První certifikační autorita, a.s. 

 

Administrace projektu na MAS se řídí Interními postupy ve verzi 1.0 ze dne 1.11.2023. 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

Pokud je projektový záměr MAS vybrán, vydá MAS žadateli Vyjádření MAS o souladu projektového záměru se SCLLD OPS pro Český ráj s platností 60 kalendářních dnů a žadatel poté podá plnou verzi žádosti prostřednictvím MS2021+ – https://iskp21.mssf.cz/.

 

1. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Hasiči 1 – Královéhradecký a Liberecký kraj

2. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Hasiči 2 – Středočeský kraj

3. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 1 – Královéhradecký a Liberecký kraj

4. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 2 – Středočeský kraj

 

Seminář pro žadatele proběhne 4.12.2023 od 14:00 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední Pojizeří, náměstí Míru 5, 50743 Sobotka

Pozvánka na Seminář pro žadatele

 

Prezentace ze Semináře:
Obecné informace o výzvách IROP
1. a 2. výzva Hasiči
3. a 4. výzva Vzdělávání

 

 

 

Programový rámec IROP