motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENÁ

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 11.9.2017
3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 3. Výzva OPS pro Český ráj – IROP – Kultura.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 55 Kulturní dědictví – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty-CLLD

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

Seminář pro žadatele proběhne dne 18.9.2017 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka. Od 13:00 proběhne seminář Základní informace o aplikaci MS 2014+. Od 16:00 proběhne Seminář pro žadatele 3. výzvy IROP – Kultura. Na semináře je potřeba se přihlásit do čtvrtka 14.9.2017 16:00, a to na kontakt Petra Patočková (patockova.petra@email.cz)

Pozvánka na Seminář o aplikaci MS2014+
Pozvánka na Seminář pro žadatele 3. výzvy IROP – Kultura

Seminář pro příjemce:

Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře – kultura
Prezentace MS2014+