motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Pozvánka na jednání členů Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti ro Český ráj, které se uskuteční 23. února 2016
Vyvěšeno: 9. 02. 2016


 Pozvánka na jednání členů Programového výboru a Výběrové komise MAS OPS pro Český ráj 20.1.2016
Vyvěšeno: 1. 01. 2016


Pozvánka na jednání členů Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskuteční 17. září 2015
Vyvěšeno: 3. 09. 2015


Pozvánka na setkání aktérů v území OPS pro Český ráj, kteří působí v oblasti podpory zaměstnanosti, sociálních služeb, či mají zájem založit sociální podnik 16.9.2015
Vyvěšeno: 3. 09. 2015


Pozvánka na jednání členů Programového výboru MAS OPS pro Český ráj 17.9.2015
Vyvěšeno: 3. 09. 2015


Pozvánka na jednání členů Dozorčí rady a Kontrolního výboru OPS pro Český ráj 11.8.2015
Vyvěšeno: 30. 07. 2015


Pozvánka na jednání Shromáždění starostů Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskuteční 23.června 2015
Vyvěšeno: 8. 06. 2015


Pozvánka na jednání Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří, které se uskuteční 4. června 2015
Vyvěšeno: 25. 05. 2015


Pozvánka na jednání Shromáždění starostů Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskuteční 2.června 2015
Vyvěšeno: 15. 05. 2015


Pozvánka na jednání Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří, které se uskuteční 23.června 2014
Vyvěšeno: 5. 06. 2014


Pozvánka na jednání členů Programového výboru Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Místní akční skupiny – Český ráj a Střední Pojizeří, které se uskuteční 27. února 2014
Vyvěšeno: 6. 02. 2014


Pozvánka na jednání Výběrové komise Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, Místní akční skupiny – Český ráj a Střední Pojizeří, které se uskuteční 3. března 2014
Vyvěšeno: 6. 02. 2014