motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a bytových jednotek v bytovém domě z řad seniorů pobírající starobní důchod nebo osob pobírající invalidní důchod 3 stupně, dávek na bydlení nebo přídavku na děti. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům či bytová jednotka v bytovém domě ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

 

Kontaktní informace na pracovníky MAS:

 

Na co lze žádat:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
 • zateplení stropu pod půdou (zateplení podlahy na půdě)
 • výměna oken
 • výměna vchodových dveří
 • solární systémy na ohřev vody (fototermické a fotovoltaické)

 

Podmínky programu:

 • žadatel musí být starobní důchodce, invalidní důchodce 3. stupně nebo musí pobírat příspěvek na bydlení či přídavek na dítě a musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo bytu v bytovém domě
 • žadatel musí mít v této nemovitosti trvalé bydliště od 12.9.2022
 • všichni členové domácnosti musí pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně (výjimkou jsou nezletilé děti, studenti do 26 let nebo osoby pečující o člena žadatelovy domácnosti, osoby se statutem uprchlíka nebo pokud domácnost pobírá příspěvek na bydlení či přídavek na děti)
 • nemovitost nesmí být omezena exekutorskou nebo soudcovskou zástavou, insolvencí,  žadatel nesmí mít dluhy vůči finančnímu úřadu 

 

S čím můžeme pomoci:

 • se zřízením Identity občana
 • se založením účtu uživatele v AIS SFŽP ČR
 • s podáním žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR

 

Potřebné dokumenty k podání žádosti: 

 • fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu
 • Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (MAS) nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS/M-EKIS)

 

Bližší informace a závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu NZÚ Light naleznete na: https://novazelenausporam.cz/