motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

 

Kontaktní informace na pracovníky MAS:

 

Na co lze žádat:

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
 • zateplení stropu pod půdou (zateplení podlahy na půdě)
 • výměna oken
 • výměna vchodových dveří
 • solární systémy na ohřev vody (fototermické a fotovoltaické)

 

Podmínky programu:

 • žadatel musí být starobní důchodce, invalidní důchodce 3. stupně nebo musí pobírat příspěvek na bydlení a musí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti
 • žadatel musí mít v této nemovitosti trvalé bydliště od 12.9.2022
 • ve společné domácnosti žadatele nesmí žít již nikdo výdělečně činný (výjimka je u pobírání příspěvku na bydlení)
 • nemovitost nesmí být omezena exekutorskou nebo soudcovskou zástavou

 

S čím můžeme pomoci:

 • se zřízením Identity občana
 • se založením účtu uživatele v AIS SFŽP ČR
 • s podáním žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR

 

Potřebné dokumenty k podání žádosti: 

 • fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu
 • Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (MAS) nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS/M-EKIS)

 

Bližší informace a závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu NZÚ Light naleznete na: https://novazelenausporam.cz/