motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

 

Kontaktní informace na pracovníky MAS:

S čím můžeme pomoci:

  • se zřízením Identity občana
  • se založením účtu uživatele v AIS SFŽP ČR
  • s podáním žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR

Potřebné dokumenty k podání žádosti: 

  • fotodokumentace – stav před započetím realizace navrhovaných opatření
  • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
  • dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení nebo důchodu
  • Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České republiky (MAS) nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS/M-EKIS)

Bližší informace a závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu NZÚ Light naleznete na: https://novazelenausporam.cz/