motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENA 24.9.2019

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 24.9.2019
8. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem 8. výzva OPS pro Český ráj – OPZ –Prorodinná opatření III.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+
ke stažení zde

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO:

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žadatele MAS jsou určená Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistí Seminář pro žadatele, který proběhne 8.10.2019 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS pozvánka zde.

Prezentace 8. výzva – Prorodinná opatření III.
Prezentace – JAK VYPLNIT ŽÁDOST V IS KP 14+


Seminář pro příjemce

6. výzvy, 8. výzvy a 9. výzvy OPS pro Český ráj v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem “6. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II.” , “8. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření III.” a “9. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.” proběhne 13.10.2021.

Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ze semináře ke stažení zde.