motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 2.8.2021 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 16. výzva OPS pro Český ráj – IROP –Vzdělávání 4.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pro výzvu platí Interní postupy verze 1.2.

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/ 

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.“

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Součástí Specifických pravidel jsou přílohy, kde příloha č. 1 obsahuje postup, jak podat žádost o podporu.

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

Seminář pro žadatele proběhne 4.10.2021 od 14:00 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední Pojizeří, Předměstská 286, 50743 Sobotka

Pozvánka Seminář pro žadatele

Prezentace 16. výzva OPS – IROP – Vzdělávání 4

Prezentace seminář MS2014+


Seminář pro příjemce proběhne 10.10.2022 od 14:30 hodin v kanceláři OPS pro Český ráj, Skálova 92 – 3. patro, 511 01 Turnov

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře ke stažení zde.