motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Podpora komunity na území OPS pro Český ráj

 

Komunitní aktivity v území MAS Český ráj a Střední Pojizeří jsou financovány v rámci projektu Podpora komunity na území OPS pro Český ráj, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000176, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Termín realizace 1.4.2023 – 31.3.2026. Celkové náklady projektu činí 5.533.365,60 Kč.

 

Popis projektu:

Souborem dílčích aktivit dojde k prohloubení vztahů uvnitř komunity, zvýšení participace veřejnosti na životě v obcích, překonání sociální izolace seniorů a pomoci s lepším sladěním pracovního a rodinného života rodin s dětmi.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubení vztahů uvnitř komunity. Aktivizace veřejnosti na podílení se na dění v dané obci (setkání se zastupiteli obcí, školní parlamenty). Cílovou skupinou je jednak široká veřejnost, ale projekt se zaměřuje i na seniory a rodiny s dětmi. Na území MAS budou působit komunitní pracovníci, kteří budou pracovat s veřejností. Snahou je zapojit obyvatelstvo do dění a společenského života v místě jejich bydliště, prohloubení mezigeneračních vztahů a vztahu k lokalitě místa, kde žijí.

 

Výsledky projektu:

Na základě práce s komunitou budou realizovány různé aktivity jako jsou: kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce, mezigenerační setkání, osvětové a environmentální akce, sousedská setkání, společenská setkání, besedy/exkurze/výlety a příměstské tábory.

 

Aktivity pro veřejnost

Aktivity pro seniory

Komunitní tábory

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

 

Příprava projektu OPZ+ ZDE