motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 a předpisem Evropské unie. Standardy blíže stanovují podmínky, které musí MAS plnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie CLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Pro nové programové období 2021-2027 je nutné znovu zažádat o kontrolu plnění požadovaných standardů.

Mezi základní podmínky patří:

Standardy Plnění
otevřené místní partnerství, transparentnost a nediskriminace k 24.6.2020 je 45 partnerů
složení povinných orgánů a jejich kompetence Plénum MAS, Programový výbor MAS, Výběrová komise MAS a Kontrolní výbor. Kompetence stanovuje Statut OPS a jednací řády
územní působnost se zařazením do působnosti MAS souhlasilo 39 obcí, viz. mapa

 

Žádost o kontrolu dodržování standardů byla podána 21.9.2020 a ze strany MMR byla schválena 29.10.2020.

Souhlas obcí se zařazením obcí do území působnosti MAS na období 2021-2027