motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

8. výzva PRV

Seznam vybraných projektů z Fiche 6 ZDE

Seznam přijatých žádostí 8. výzvy PRV ZDE

MAS Český ráj a Střední Pojizeří dne 7.12.2023 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 8. Výzvu v Kč
F6 3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 1 249 543

Text fiche je ke stažení zde:

Přílohy výzvy jsou ke stažení zde:

 

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat, jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. V případě žádosti o konzultaci osobně je třeba si termín domluvit předem. Konzultace poskytují:

Ing. Veronika Horáková, vedoucí SCLLD
tel.: 739 017 494
e-mail: horakova@craj-ops.cz

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc@craj-ops.cz

Marcela Machová, projektový manažer
tel.: 602 600 804
e-mail: machova@craj-ops.cz

 

Seminář pro žadatele 8. výzvy PRV proběhne dne 14.12.2023 od 16:00 hodin. Pozvánka ZDE.

Zveřejňujeme prezentace ze semináře na fiche 6 ze dne 14.12.2023:

Prezentace fiche 6 2023

Prezentace Portál farmáře 2023

 


7. výzva PRV

Seminář pro příjemce 7. výzvy PRV proběhne dne  27.3.2024 od 14:00 hodin. 

Pozvánka na seminář pro příjemce 7. výzvy PRV

Prezentace Žádost o platbu

Prezentace Hlášení o změnách

Podrobný postup podání Hlášení o změnách

Seznam vybraných a nevybraných projektů z Fiche 6 ZDE

Seznam přijatých žádostí 7. výzvy PRV ZDE

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 23.3.2023 

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 7. Výzvu v Kč
F6 3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 1 975 242

Text fiche je ke stažení zde:

Přílohy výzvy jsou ke stažení zde:

 

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

Upozornění: Oproti avízu výzvy došlo pouze k navýšení částky alokace.

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. V případě žádosti o konzultaci osobně je třeba si termín domluvit předem. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc@craj-ops.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: horakova@craj-ops.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: svobodova@craj-ops.cz

 

Seminář pro žadatele 7. výzvy PRV proběhne dne 4.4.2023 od 16:00 hodin. Pozvánka ZDE.

Zveřejňujeme prezentace ze semináře na fiche 6 ze dne 4.4.2023:

Prezentace fiche 6 2023

Prezentace Portál farmáře 2023

 


6. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro příjemce 6. výzvy PRV

Prezentace Žádost o platbu

Prezentace Hlášení o změnách

Podrobný postup podání Hlášení o změnách

Seznam vybraných a nevybraných projektů z Fichí 1, 2, 3 a 6 ZDE

Seznam přijatých žádostí 6. výzvy PRV ZDE

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje 17.3.2022 

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 6. Výzvu v Kč
F1 3.1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1 610 439
F2 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 500 000
F3 3.3 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 2 590 688
F6 3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 4 355 330

Texty fichí jsou ke stažení zde:

Přílohy výzvy jsou ke stažení zde:

 

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí, je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. Osobní konzultace jsou z důvodu epidemiologické situace až do odvolání zrušeny. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: zdesvo@email.cz

 

Seminář pro žadatele fiche 1,2 a 3 proběhne dne 4.4.2022 od 16 hodin. Pozvánka ZDE

Seminář pro žadatele fiche 6 proběhne dne 5.4.2022 od 16 hodin. Pozvánka ZDE

 

Zveřejňujeme prezentace ze seminářů 4.4. a 5.4.

Prezentace ze semináře na fiche 1, 2 a 3 z 4.4.2022:

Prezentace Portál farmáře 2022

Prezentace Obecné podmínky a fiche 1 – 2022

Prezentace Fiche 2 a 3 – 2022

 

Prezentace ze semináře na fichi 6 z 5.4.2022:

Prezentace Portál farmáře 2022

Prezentace Fiche 6 – 2022

 

Další dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na stránkách SZIF pod níže uvedeným odkazem, sekce Ke stažení, Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1:
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků je ke stažení přímo na Portálu farmáře, v sekci Nová podání, dlaždice Průřezové přílohy (úplně dole na stránce).


4. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro příjemce 4. výzvy PRV

Prezentace Žádost o platbu

Prezentace Hlášení o změnách

Seznam vybraných a nevybraných projektů z Fichí 1, 3 a 6 ZDE

Seznam přijatých žádostí 4. výzvy PRV ZDE

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2021 

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 4. Výzvu v Kč
F1 3.1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1 017 667
F3 3.3 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 530 900
F6 3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 3 995 681

Texty fichí jsou ke stažení zde:

Přílohy výzvy jsou ke stažení zde:

 

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. Osobní konzultace jsou z důvodu epidemiologické situace až do odvolání zrušeny. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: zdesvo@email.cz

 

Zveřejňujeme prezentace z webinářů 30.3. a 31.3.

Webinář pro žadatele na fiche 1 a 3 se uskuteční 30.3.2021 od 16 hodin on-line – pozvánka zde.

Webinář pro žadatele  na fichi 6 se uskuteční 31.3.2020 od 16 hodin on-line – pozvánka zde.

 

Prezentace z webináře na fiche 1 a 3 z 30.3.2021:

Prezentace Portál farmáře 2021

Prezentace Obecné podmínky a fiche 1 – 2021

Prezentace Fiche 3 – 2021

 

Prezentace z webináře na fichi 6 z 31.3.2021:

Prezentace Portál farmáře 2021

Prezentace Fiche 6 – 2021

 

Další dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na stránkách SZIF pod níže uvedeným odkazem, sekce Ke stažení, Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1:
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků je ke stažení přímo na Portálu farmáře, v sekci Nová podání, dlaždice Průřezové přílohy (úplně dole na stránce).

 


3. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro příjemce 3. výzvy PRV

Prezentace Žádost o platbu

Prezentace Hlášení o změnách

Na základě opravného hodnocení došlo ke změně pořadí projektů z Fichí 1,2,3 a 4.
Aktuální seznam vybraných a nevybraných projektů z Fichí 1, 2, 3, a 4 ZDE

Seznam vybraných a nevybraných projektů z Fiche 6 ZDE

Seznam vybraných a nevybraných projektů z Fichí 1, 2, 3 a 4 ZDE

Zveřejňujeme seznam přijatých žádostí:

Seznam přijatých žádostí 3. výzvy PRV

Zveřejňujeme prezentace a záznamy z webinářů 15.4. a 16.4. a upřesňujeme informace o příloze Prohlášení o zařazení podniku.

POZOR! Řídící orgán aktualizoval Pravidla Operace 19.2.1, platná od 9.4.2020 a Pravidla MAS – Opatření 19, platná od 27.3.2020. Ostatní informace zůstávají beze změny.

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2020 
3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 3. Výzvu v Kč

F1

3.1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

2 495 466

F2

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1 376 250

F3

3.3 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 765 431

F4

3.4 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

760 319

F6

3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

7 410 805

Texty fichí jsou ke stažení zde:

Přílohy výzvy jsou ke stažení zde:

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: zdesvo@email.cz

 

Pozvánka na zkušební webinář  k PRV – 14.4.2020 od 16.00 hod.

Pozvanka na zkusebni webinar – 14.4.2020

Pozvánka na webinář k PRV fiche 1,2,3,4 – 15.4.2020 od 16.00 hod

Pozvanka na webinar – 15.4.2020

Pozvánka na webinář k PRV fiche 6 – 16.4.2020 od 16.00 hod.

Pozvanka na webinar – 16.4.2020

 

Prezentace a video z webináře na fiche 1, 2, 3 a 4 z 15.4.2020:

Prezentace Portál farmáře 2020 

Prezentace Obecné podmínky a fiche 1 – 2020 

Prezentace fiche 2, 3 a 4 – 2020 

 

Prezentace a video z webináře na fichi 6 z 16.4.2020:

Prezentace Portál farmáře 2020 

Prezentace fiche 6 – 2020 

 

Seminář pro žadatele na fiche 1,2,3,4 je naplánován na 31.3.2020 od 16 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS,
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
. ZRUŠENO

Seminář pro žadatele na fichi 6 je naplánován na 2.4.2020 od 16 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS,
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
ZRUŠENO

O aktuálních termínech vzhledem k současné epidemiologické situaci budete informováni na této stránce.

Další dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na stránkách SZIF pod níže uvedeným odkazem, sekce Ke stažení, Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1:
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků – nově ke stažení přímo v Portálu farmáře – AKTUALIZOVÁNO

 


2. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro příjemce 2. výzvy PRV 

Prezentace Žádost o platbu

Prezentace Hlášení o změnách

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH PROJEKTŮ ZDE


Zveřejňujeme prezentace ze semináře 28.3. a uvádíme odkaz na přílohu Prohlášení o zařazení podniku.

POZOR! Řídící orgán aktualizoval Pravidla Operace 19.2.1, platná od 4.3.2019. Ostatní informace zůstávají beze změny.

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 4.3.2019 
2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. 

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 2. výzvu

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2150000,-Kč

 

F2 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 2000000,-Kč
F3 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 7000000,-Kč

  

Texty fichí jsou ke stažení zde:

 

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zdewww.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: zdesvo@email.cz

Seminář pro žadatele proběhne dne 28.3.2019 od 16 hodin v zasedací místnosti kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 SobotkaPozvánka na seminář zde.

Prezentace ze semináře 28.3.2019:
Prezentace_fiche_2_3_2019
Prezentace_obecne_podm_fiche_1_2019
Prezentace_Portal_farmare_2019

Další dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na stránkách SZIF pod níže uvedeným odkazem, sekce Ke stažení, Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1:
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků je ke stažení zde:
https://www.szif.cz/cs/prv2014
sekce Ke stažení.

Seznam přijatých žádostí: seznam 


1. výzva PRV

SEMINÁŘ:
Pozvánka na seminář pro příjemce 1. výzvy PRV – seminář
se uskuteční 16.5.2019
 

Prezentace Hlášení o změnách 
Prezentace Žádost o platbu 

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Seznam přijatých žádostí ve výzvě MAS č. 1 

POZOR! Byla opravena chyba v textu Prezentace_obecne_podm_fiche_1 na str.9 (hranice pro cenový marketing).
Ostatní informace zůstávají v platnosti.

POZOR! Řídící orgán aktualizoval Pravidla Operace 19.2.1, platná od 29.3.2018. Ostatní informace zůstávají beze změny.

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 26.3.2018 
1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy:

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 1. výzvu

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 5000000,-Kč

 

F2 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 3000000,-Kč
F3 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 7000000,-Kč
F4 3.4 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 –

Neproduktivní investice v lesích

791979,-Kč

  

Texty fichí jsou ke stažení zde:

Podávání žádostí do PRV probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zde: www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod 

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti a etický kodex, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla Programu rozvoje venkova, které je nutné respektovat jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem PRV pro MAS:

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc-opscr@seznam.cz

Zdena Svobodová, manažer MAS v rámci SCLLD
tel.: 728 712 362
e-mail: zdesvo@email.cz

Ing. Veronika Horáková, projektový manažer
tel.: 739 017 494
e-mail: veronika1horakova@seznam.cz

Seminář pro žadatele proběhne dne 10.4.2018 od 16 hodin v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka. Pozvánka na seminář ke stažení zde

Další dokumenty pro žadatele jsou zveřejněny na stránkách SZIF pod níže uvedeným odkazem, sekce Ke stažení, Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS – operace 19.2.1:
http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921