motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

1. ZMĚNA VÝZVY

MAS Český ráj a Střední Pojizeří zveřejňuje dne 30.3.2020 2. změnu 13. Výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 3. Došlo k úpravě textu výzvy, konkrétně k navýšení celkové alokace výzvy o 805 768,58 Kč. Ostatní dokumenty k výzvě zůstávají v platnosti.


MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 1.10.2019
13. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 13. výzva OPS pro Český ráj – IROP –Vzdělávání 3.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. Pro výzvu platí Interní postupy verze 1.2.

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Součástí Specifických pravidel jsou přílohy, kde příloha č. 1 obsahuje postup, jak podat žádost o podporu.

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

Seminář pro žadatele proběhne dne 16.10.2019 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka. Na seminář je potřeba se přihlásit do pondělí 14.10.2019 15:00, a to na kontakt Petra Patočková patockova.petra@email.cz

Pozvánka na Seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře:
Prezentace 13. vzdělávání 3
Prezentace MS2014+


Pozvánka na Seminář pro příjemce
do výzev IROP OPS pro Český ráj s názvem:
„11. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 2“
„12. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3“
„13. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3“

Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ze semináře ke stažení zde.