motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Původní verze platná k podpisu právního aktu 5.4.2017:

  1. Analytická část
  2. Strategická část
  3. Implementační část
  4. Příloha č.1 – finanční plán
  5. Příloha č.2 – mapa
  6. Příloha č.3 – zapojení komunity
  7. Příloha č.4 – analýza rizik
  8. Příloha č.5 – čestné prohlášení
  9. Tabulkové přílohy – zip
  10. Kartogramy – zip

Změna č.1 schválená 12.3.2018:

Dodatek SCLLD OPS pro Český ráj č.1 – Strategická část – Programový rámec OPZ – 23.2.2018- vyznačené změny

Příloha č.1 Finanční plán – 23.2.2018 – vyznačené změny

Změna č.2 schválená 15.3.2018:

Dodatek č.2 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec IROP – 12.3.2018 vyznačené změny

Změna č.3 schválená 31.5.2018:

Dodatek č.3 SCLLD OPS pro Český ráj – Implementační část – 11.5.2018 – čistopis

Změna č.4 schválená 28.5.2018:

Změna složení orgánů MAS ke dni 19.3.2018 –

Pro Plénum viz sekce Seznam partnerů – Partneři 

Pro Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní výbor viz zde

Změna č.5 schválená 26.3.2019:

Dodatek č.4 / Změna č. 5 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec IROP a OPZ – 21.2.2019 – vyznačené změny

Příloha č.1 – Finanční plán – 21.2.2019 – vyznačené změny

Změna č.6 schválená 23.5.2019:

Změna složení orgánů MAS ke dni 21.2.2019 –

Pro Plénum viz sekce Seznam partnerů – Partneři

Pro Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní výbor viz zde

Změna č.7 schválená 20.9.2019:

Dodatek č.5 /Změna č.7 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec IROP – 20.9.2019  – vyznačené změny 

Příloha č.1 – Finanční plán – 20.9.2019 – vyznačené změny

Změna č.8 schválená 21.11.2019:

Dodatek č.6 / Změna č.8 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec PRV – 10/2019 – vyznačené změny

Dodatek č.1 / Změna č.8 SCLLD OPS pro Český ráj – Analytická část – 10/2019 – vyznačené změny

Příloha č.1 – Finanční plán – 10/2019 – vyznačené změny

Změna č.9 schválená 24.3.2020:

Dodatek č.7 /Změna č.9 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec IROP – 3/2020  – zeleně vyznačené změny

Příloha č.1 – Finanční plán – 3/2020 – zeleně vyznačené změny

Evaluace integrované strategie

Evaluační zpráva Mid-term evaluace schválená 19.6.2019 Kontrolní výborem MAS a 17.7.2019 řídícím orgánem – MMR.

Změna č.10 schválená 7.8.2020:

Změna složení orgánů MAS ke dni 24.6.2020 –

Pro Plénum viz sekce Seznam Partnerů – Partneři

Pro Výběrovou komisiPro Programový výbor

Změna č. 11 schválená 26.3.2021:

Přesuny alokací v rámci IROP – přehled

Změna č. 12 schválená 10.11.2021:

Přesuny alokací v rámci PRV – přehled

Dodatek č.8 /Změna č.12 SCLLD OPS pro Český ráj – Strategická část – Programový rámec PRV – 11/2021 – vyznačené změny