motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

1. ZMĚNA VÝZVY
MAS Český ráj a Střední Pojizeří zveřejňuje dne 12.4.2018
1. změnu 5. Výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání – investice.
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 23.4.2018 ve 12 hodin.
Aktuální znění textu výzvy si můžete stáhnout zde:
5. výzva – aktuální znění

Ostatní dokumenty uveřejněné k výzvě zůstávají v platnosti.

VÝZVA VYHLÁŠENÁ

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 9.4.2018
5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 5. výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání – investice.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 65 Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

MAS zve na Seminář pro žadatele:
pozvánka na seminář ke stažení zde – termín konání 16.5.2018

Seminář:
Prezentace – systém MS2014+
Prezentace – 5.výzva – sociální podnikání