motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

V současné době probíhá příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD na další programové období.