motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 22.1.2020
Vyvěšeno: 28.01.2020


Záznam z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů 8.výzvy-OPZ-Prorodinná opatření III., 9. výzvy OPZ-Sociální služby II., 12. výzvy IROP-Doprava 3 a 13. výzvy IROP-Vzděláván 3 z 9.1.2020
Vyvěšeno: 21. 01. 2020


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 12.12.2019
Vyvěšeno: 12. 12. 2019


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 18.9.2019
Vyvěšeno: 30. 09. 2019


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 9.9.2019
Vyvěšeno: 12. 09. 2019


Záznam z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů 11. výzvy a 6. výzvy
Vyvěšeno: 28. 08. 2019


Záznam z jednání Kontrolního výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 15.8.2019
Vyvěšeno: 22. 08. 2019


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 17.7.2019
Vyvěšeno: 25. 07. 2019


Záznam z jednání Výběrové komise MAS ze dne 24.6.2019 – hodnocení projektů v rámci 2. výzvy PRV
Vyvěšeno: 1. 07. 2019


Záznam z jednání Kontrolního výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 19.6.2019
Vyvěšeno: 24. 06. 2019


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 21.6.2019 – 24.6.2019
Vyvěšeno: 24. 06. 2019


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 11.6.2019
Vyvěšeno: 17. 06. 2019


Záznam z jednání Výběrové komise MAS ze dne 28.5.2019 – hodnocení projektů v rámci výzev
Vyvěšeno: 5. 06. 2019


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 21.5.2019 – 24.5.2019
Vyvěšeno: 28. 05. 2019


Záznam z jednání Kontrolního výboru MAS OPS pro Český ráj dne 4.4.2019
Vyvěšeno: 11. 04. 2019


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 21.2.2019
Vyvěšeno: 3. 03. 2019


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 12.2.2019 – 15.2.2019
Vyvěšeno: 20. 02. 2019


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 30.1.2019
Vyvěšeno: 7. 02. 2019


Záznam z jednání Výběrové komise MAS OPS pro Český ráj 10.1.2019
Vyvěšeno: 18. 01. 2019


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 28.11.2018
Vyvěšeno: 4. 12. 2018
Poznámka: Na základě požadavků řídícího orgánu MPSV ze závěrečného ověření způsobilosti došlo k úpravě dokumentu.


Záznam z jednání Výběrové komise MAS – hodnocení projektů 5. výzvy-OPZ-Prorodinná opatření II. ze dne 13.11.2018
Vyvěšeno: 19. 11. 2018
Poznámka: Na základě požadavků řídícího orgánu MPSV ze závěrečného ověření způsobilosti došlo k úpravě dokumentu.


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 11.9.2018
Vyvěšeno: 20. 09. 2018


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 13.8.2018 – 16.8.2018
Vyvěšeno: 20. 08. 2018


Záznam z jednání Výběrové komise MAS OPS pro Český ráj 26.6.2018 s tabulkou pořadí projektů
Vyvěšeno: 19. 07. 2018


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 16.7.2018 s tabulkou – seznamem ne/vybraných projektů
Vyvěšeno: 19. 07. 2018


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo 19.3.2018
Vyvěšeno: 16. 04. 2018


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 13.3.2018
Vyvěšeno: 26. 03. 2018


Záznam z jednání Kontrolního výboru MAS OPS pro Český ráj dne 14.2.2018
Vyvěšeno: 7. 03. 2018


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 26.2.2018 – 28.2.2018
Vyvěšeno: 7. 03. 2018


Záznam z jednání Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 11.1.2018
Vyvěšeno: 1. 02. 2018


Zápis z jednání Programového výboru per rollam – 15.1.2018 – 18.1.2018
Vyvěšeno: 1. 02. 2018


Záznam z jednání Výběrové komise MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 4.1.2018
Vyvěšeno: 5. 01. 2018
Poznámka: V zápise z jednání Výběrové komise ze dne 4.1.2018 došlo k administrativní chybě, když bylo v seznamu přítomných členů omylem vynecháno jméno pana Filipa Marka, který ale byl na jednání přítomen a účastnil se hlasování. Jeho přítomnost dokládáme přiloženou prezenční listinou.


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 7.12.2017
Vyvěšeno: 11. 12. 2017


Záznam z jednání Výběrové komise MAS OPS pro Český ráj 7.12.2017
Vyvěšeno: 11. 12. 2017


Záznam z jednání Pléna MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 27.4.2017
Vyvěšeno: 1. 05. 2017


Záznam z jednání členů Programového výboru MAS OPS pro Český ráj 20.4.2017
Vyvěšeno: 24. 04. 2017


Záznam z jednání členů Programového výboru MAS Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 7.3.2017
Vyvěšeno: 8. 03. 2017


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj 23.2.2016
Vyvěšeno: 24. 03. 2016


Zápis z hlasování členů Správní rady OPS pro Český ráj prostřednictvím internetu
Vyvěšeno: 21. 09. 2015


Zápis ze setkání aktérů v území OPS pro Český ráj, kteří působí v oblasti podpory zaměstnanosti, sociálních služeb, či mají zájem založit sociální podnik dne 16.9.2015
Vyvěšeno: 17. 09. 2015


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj 17.9.2015 – volby
Vyvěšeno: 17. 09. 2015


Zápis z jednání členů Programového výboru MAS OPS pro Český ráj 17.9.2015 – volba předsedy
Vyvěšeno: 17. 09. 2015


Zápis z jednání členů Výběrové komise MAS OPS pro Český ráj 17.9.2015 – volba předsedy
Vyvěšeno: 17. 09. 2015


Zápis z jednání členů Kontrolního výboru MAS OPS pro Český ráj dne 11.8.2015
Vyvěšeno: 12. 08. 2015


Zápis z jednání Shromáždění starostů 23.6.2015
Vyvěšeno: 24. 06. 2015


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj 4.6.2015 – volby do orgánů MAS
Vyvěšeno: 4. 06. 2015


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří 4.6.2015 – volby
Vyvěšeno: 4. 06. 2015


Zápis z jednání Shromáždění starostů 2.6.2015
Vyvěšeno: 3. 06. 2015


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří 23.6.2014
Vyvěšeno: 1. 07. 2014


Zápis z jednání členů Programového výboru 4.3.2014
Vyvěšeno: 9. 03. 2014


Zápis z jednání Výběrové komise 3.3.2014
Vyvěšeno: 8. 03. 2014


Zápis z jednání členů Programového výboru 27.2.2014
Vyvěšeno: 1. 03. 2014


Zápis z Programového výboru – 19.12.2013
Vyvěšeno: 12. 12. 2013


Zápis z Programového výboru – 30.05.2013
Vyvěšeno: 23. 05. 2013


Zápis z Výběrové komise – 29.5.2013
Vyvěšeno: 22. 05. 2013


Zápis z Výběrové komise – 22.5.2013
Vyvěšeno: 15. 05. 2013


Zápis z hlasování per rollam 13.3.2013
Vyvěšeno: 6. 03. 2013


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, OPS pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 28.2.2013
Vyvěšeno: 3. 03. 2013


Zápis z jednání členů Programového výboru 26.2.2013
Vyvěšeno: 1. 03. 2013


Zápis z jednání Výběrové komise 25.2.2013
Vyvěšeno: 28. 02. 2013


Zápis z jednání Výběrové komise 13.2.2013
Vyvěšeno: 18. 02. 2013


Zápis z jednání členů Programového výboru 12.2.2013
Vyvěšeno: 17. 02. 2013


Zápis z jednání výběrové komise OPS pro Český ráj ze dne 24.září 2012
Vyvěšeno: 27. 09. 2012


Zápis z jednání výběrové komise OPS pro Český ráj ze dne 7.září 2012
Vyvěšeno: 12. 09. 2012


Zápis z jednání Pléna Místní akční skupiny pro Český ráj a Střední Pojizeří 27.8.2012
Vyvěšeno: 27. 08. 2012


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 27.6.2012
Vyvěšeno: 20. 06. 2012


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 7.5.2012
Vyvěšeno: 10. 05. 2012


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 20.3.2012
Vyvěšeno: 23. 03. 2012


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilov kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 14.3.2012
Vyvěšeno: 6. 03. 2012


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří OPS pro Český ráj, které se uskutečnilo dne 13.12.2011
Vyvěšeno: 15. 12. 2011


Zápis ze společného jednání členů pracovní skupiny k aktualizaci Fichí a SPL a jeho evaluaci Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s. a členů Správní rady Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286 ve středu, dne 15. června 2011 od 15,00 hodin.
Vyvěšeno: 16. 06. 2011


Zápis z jednání pracovní skupiny k aktualizaci Fichí a SPL a jeho evaluaci Obecně prospěšné společnosti – Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, ve čtvrtek, dne 2. června 2011 od 15,00 hodin.
Vyvěšeno: 3. 06. 2011


Zápis z jednání členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, ve středu, dne 17. května 2011 od 10,00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 05. 2011


Zápis z jednání členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 4. května 2011
Vyvěšeno: 5. 05. 2011


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, o.p.s., které se uskutečnilo dne 22. února od 16,00 hodin v restauraci v obci Boseň (u kostela)
Vyvěšeno: 23. 02. 2011


Zápis z jednání členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, ve středu, dne 16. února 2011 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 02. 2011


Zápis z jednání členů výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286 v úterý, dne 15. února 2011 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 16. 02. 2011


Zápis z jednání členů pracovní skupiny pro kulturně-společenskou činnost Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s., které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, v pondělí dne 14. února 2011 od 13,00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 02. 2011


Zápis z jednání a zároveň školení členů Výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, v pátek, dne 4. února 2011 od 15,00 hodin.
Vyvěšeno: 5. 02. 2011


Zápis na jednání členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 3. února 2011
Vyvěšeno: 4. 02. 2011


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří,o.p.s., které se uskutečnilo dne 22. prosince 2010 od 15,00 hod. v Hotelu Český ráj v Libošovicích
Vyvěšeno: 23. 12. 2010


Zápis z jednání členů členů Programového výboru a Výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo
Vyvěšeno: 20. 10. 2010


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 14. září 2010 od 14,00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 09. 2010


Zápis z jednání členů pracovní skupiny pro kulturně-společenskou činnost Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, o.p.s., které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286, v úterý, dne 20. července 2010 od 13,00 hodin.
Vyvěšeno: 21. 07. 2010


Zpráva Výkonného monitorovacího výboru z provedeného průběžného hodnocení SPL dle priorit, cílů a opatření naplňujících cíle realizované prostřednictvím projektů k 1.6.2010
Vyvěšeno: 16. 06. 2010


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 10. června 2010 od 15,00 hodin.
Vyvěšeno: 11. 06. 2010


Zápis z jednání členů výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, v úterý 8. června 2010 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 9. 06. 2010


Zápis z jednání členů výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, v úterý 1. června 2010 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 2. 06. 2010


Zápis z jednání členů Výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286 (1. patro nad poštou) v úterý, dne 25. května 2010 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 26. 05. 2010


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se konalo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, dne 24. května 2010 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 25. 05. 2010


Zápis z jednání členů Výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286 (1. patro nad poštou) v pondělí, dne 1. března 2010 od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 2. 03. 2010


Zápis z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 20. 01. 2010


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“, které se uskutečnilo v kanceláři Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v Sobotce, Předměstská 286 (1 patro nad poštou) v pondělí, dne 18. ledna 2010 od 10,00 hodin.
Vyvěšeno: 19. 01. 2010


Zápis z jednání Pléna Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se konalo dne 19.10.2009 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc od 16,00 hodin.
Vyvěšeno: 24. 10. 2009


Zápis z jednání členů výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“
Vyvěšeno: 11. 10. 2009
Poznámka: Jednání se konalo dne 8. října 2009


Zápis z jednání a zároveň školení členů výběrové komise Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“
Vyvěšeno: 5. 10. 2009
Poznámka: Jenání se konalo 30. září 2009


Zápis z jednání členů Správní rady o.p.s. a členů Programového výboru Místní akční skupiny „Český ráj a Střední Pojizeří“
Vyvěšeno: 3. 10. 2009
Poznámka: Jendání se konalo dne 29. září 2009


Zápis z jednání MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které se konalo v salónku restaurace v obci Boseň, dne 11. června 2009 od 18,00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 06. 2009


Zápis z jednání Programového výboru MAS a Správní rady OPS pro Český ráj
Vyvěšeno: 11. 06. 2009
Poznámka: Jednání se konalo 6. května 2009


Zápis z jednání MAS Český ráj a Střední Pojizeří, které se konalo v budově obecního úřadu v Karlovicích v úterý dne 21. dubna 2009 od 16.30 hodin
Vyvěšeno: 27. 04. 2009