motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

1.výzva SP SZP

Seznam přijatých žádostí ZDE

MAS Český ráj a Střední Pojizeří dne 29.4.2024 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SP SZP).

Podrobné informace o výzvě jsou rovněž uvedeny na stránkách SZIF ZDE.

Datum vyhlášení výzvy: 29.4.2024
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.04.2024
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.05.2024
Datum finálního podání na RO SZIF: 23.8.2024

Dokument výzvy ke stažení:

 

V rámci výzvy je možné podávat tyto fiche:

číslo Fiche název Fiche vazba Fiche na oblasti podpory/aktivity programového rámce SZP alokace 
F4 Investice do podnikání a) lesnické podnikání
b) nezemědělské podnikání
2 000 000,- Kč
F5 Základní služby a obnova obcí a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
4 000 000,- Kč

Dokumenty Fiche ke stažení:

Doplňující informace k výzvě ke stažení:

Přílohy k výzvě ke stažení:

Podávání žádostí  probíhá na Portálu farmáře. Portál je přístupný zde: https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře: Žádost o přístup do Portálu farmáře

Hodnocení a výběr projektů, řešení střetu zájmů, zaručení transparentnosti, kterými se MAS řídí je uveden zde:

Pravidla výzvy SP SZP, které je nutné respektovat, jsou uvedena zde:

Předkládané projekty musí být v souladu s Programovým rámcem SP SZP pro MAS:

 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace e-mailem a telefonem. V případě žádosti o konzultaci osobně je třeba si termín domluvit předem. Konzultace poskytují:

Ing. Veronika Horáková, vedoucí SCLLD
tel.: 739 017 494
e-mail: horakova@craj-ops.cz

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., projektový manažer
tel.: 606 603 194
e-mail: rolc@craj-ops.cz

Marcela Machová, projektový manažer
tel.: 602 600 804
e-mail: machova@craj-ops.cz

 

Seminář pro žadatele 1. výzvy SP SZP proběhne dne 13.5. od 15:00 hodin. 

Pozvánka na seminář

Prezentace fiche 4 a fiche 5

Prezentace Portál farmáře