motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENA 18.9.2017

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.9.2017
1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem 1. Výzva OPS pro Český ráj – OPZ –Prorodinná opatření I.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO:
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistí Seminář pro žadatele:
pozvánka na seminář ke stažení zde.

Seminář:
Prezentace – Prorodinná opatření
Prezentace MS2014+