motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

1. ZMĚNA VÝZVY
MAS Český ráj a Střední Pojizeří zveřejňuje dne 25.6.2019
1. změnu 11. Výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání 2. Došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí, datum ukončení příjmu žádostí je nově stanoven na 16.7.2019. Ostatní údaje ve výzvě se nemění.
Aktuální znění textu výzvy si můžete stáhnout zde:

Text výzvy č. 11 IROP-Sociální podnikání 2

Ostatní dokumenty k výzvě uveřejněné níže
zůstávají v platnosti.


 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2019
11. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 11. Výzva OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání 2

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Podávání žádostí do IROP probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu IROP č. 65 Sociální podnikání – Integrované projekty CLLD, na stránkách MMR ČR je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO, ale i specifická a obecná pravidla výzvy vč. příloh:

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Součástí Specifických pravidel jsou přílohy, kde příloha č. 1 obsahuje postup, jak podat žádost o podporu.

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zve na Seminář pro žadatele proběhne dne 2.4.2019 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS, Předměstská 286, 507 43 Sobotka od 15:00. Na semináře je potřeba se přihlásit do 28.3.2019 na kontakt Petra Patočková patockova.petra@email.cz

Pozvánka na seminář zde

Seminář:
prezentace_seminar_MS2014+_2019
Prezentace_11.vyzva_soc_podnikani 2


Pozvánka na Seminář pro příjemce
do výzev IROP OPS pro Český ráj s názvem:
„11. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Sociální podnikání 2“
„12. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava 3“
„13. výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání 3“

Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ze semináře ke stažení zde.