motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

v letech 2013 – 2015 realizuje s MAS Brána do Českého ráje,o.s., MAS Přiďte pobejt!,o.s., a švédskou Leader DalÄvarna společný projekt s názvem:

“Geopark – šance pro region”


VÝSTUP č. 1
Regionální učebnice

V rámci projektu byla vydána regionální učebnice Vlastivěda Sobotecka a okolí, která je zaměřena na regionální historii, památky a přírodu. Učebnice bude sloužit jako učební pomůcka k výuce (necertifikovaná MŠMT) dětem v 7 základních školách (ZŠ Sobotka, Kněžmost, Hrubá Skála, Dolní Bousov, Libuň, Rovensko pod Troskami, Tatobity). 

Křest knihy za účasti autorky Mgr. Olgy Bičišťové proběhne dne 18. ledna 2015 od 14,00 hod. v Sobotce. Pozvánka na křest ke stažení zde

Učebnice ke stažení zde. 


VÝSTUP č. 2 
Karty regionálních výrobců

V rámci projektu byly vytištěny karty regionálních výrobců a řemeslníků, a to především těch, kteří se svou výrobou odlišují, využívají místní produkty nebo mají historické kořeny a posilují identitu regionu. Na kartách jsou uvedeny informace o činnosti, kterou se daný výrobce či řemeslník zabývá + kontakt. 

Karty regionálních výrobců ke stažení zde


VÝSTUP č. 3
Venkovní geoexpozice

Vytvořili jsme venkovní geoexpozice v obcích Kacanovy, Olešnice a na Vyskeř, které jsou součástí území Geoparku Český ráj, který je naším jediným geoparkem náležícím do sítě evropských geoparků UNESCO v České republice. 
Jde o území velmi pestré s řadou přírodních fenoménů , které přináší obraz o geologické historii Země a dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj společnosti v průběhu několika tisíciletí. 
Přestože je v tomto regionu řada geologických lokalit přístupných pro návštěvníky a jsou i dostatečně propagovány (např. Prachovské skály, Podtrosecká údolí, Příhrazské skály a další), je zde mnoho dalších místních lokalit, které návštěvníkům není umožněno shlédnout, aby nedošlo k jejich devastaci. 
A právě realizací venkovních geoexpozic bychom chtěli na tyto geologické hodnoty upozornit. Do každé expozice jsou osazeny kameny, které dokumentují geologický vývoj oblasti. Každá expozice je unikátní, má mít svůj příběh a vazbu na danou lokalitu s citlivým dopadem na krajinu. Expozice mají formu klidových či odpočinkových míst, kde je možné se s geologickými pozoruhodnostmi daného místa seznámit. Hlavním cílem je podpora geoturismu.

Expozice jsou doplněny informativními tabulkami, které obsahují vedle základní informace o exponátu i tzv. QR kód – moderní formu sdělení detailních informací. Načtením kódu pomocí mobilního telefonu získá návštěvník detailnější informace o dané lokalitě na www stránkách včetně 2 jazyčném překladu do AJ a NJ. 

Studie geoexpozice Kacanovy zde
Studie geoexpozice Olešnice zde


VÝSTUP č. 4
Besedy s dětmi o geoparku Český ráj

OPS Český ráj dne 15.5.2014 zajišťovala tradiční dobrovolnickou aktivitu “Úklid Českého ráje”. Akce proběhla současně na 3 místech Českého ráje a účastnily se jí především dětské kolektivy. V průběhu této akce byl dětem a dobrovolníkům odborným lektorem přiblížen Geopark Český ráj a jeho výjimečné geologické dědictví. Došlo k posílení povědomí o jedinečném regionu, kde děti vyrůstají. 

Pozvánka na akci zde
Zpráva z akce zde
Fotodokumentace zde

foto


VÝSTUP č. 5
Workshop a exkurze v ČR.

Ve dnech 3.-6.6.2013 se konal v Parkhotelu Skalní město v Prachovských skalách mezinárodní workshop. 

Pozvánka zde
Zpráva z akce 3.6.2013 ke stažení zde
Zpráva z akce 4.6.2013 ke stažení zde 

5.6. a 6.6. proběhla s účastníky Workshopu exkurze po Českém ráji.
exkurze
Celá zpráva z exkurze ke stažení zde

Závěry z workshopu a exkurze v ČR ke stažení zde


VÝSTUP č. 6
Workshop a exkurze ve Švédsku

Ve dnech 17. – 20.9. 2013 se ve Švédsku konal mezinárodní workshop, během kterého jsme našim švédským partnerům přiblížili model fungování evropského geoparku pod patronací UNESCO. Na tento workshop navazovala dvoudenní exkurze, kterou pro nás připravili švédští partneři.

Pozvánka zde
Invitation card here 

Profesionálně zpracovaná prezentace se závěry workshopů a exkurze 

Zpráva z workshopu a exkurze ve Švédsku ke stažení zde


VÝSTUP č. 7
Leták o geoexpozicích

V rámci projektu byl vytištěn propagační leták o nově vytvořených venkovních geologických expozicích, který je doplněn o některé stávající geolokality v území Geoparku Český ráj. 

Leták o geoexpozicích ke stažení zde