motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENA 20.8.2018

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 20.8.2018 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem 5. Výzva OPS pro Český ráj – OPZ –Prorodinná opatření II.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Obecný postup pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP 14+ ke stažení zde:

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO:

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistí Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář

Seminář:
Prezentace – systém MS2014+
Prezentace – 5.výzva – Prorodinná opatření II.


Pozvánka na Seminář 21.11.2019 pro příjemce
5. výzvy a 7. výzvy OPS pro Český ráj v rámci
Operačního programu Zaměstnanost s názvem „5. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.“ a „7. výzvy OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II.“
Pozvánka ke stažení zde.

Prezentace ze semináře 21.11.2019