motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Pravidla publicity LEADER

Propagace projektu:

  • v tiskových zprávách a rozhovorech musíte uvádět že projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova – Leader a realizován s podporou MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Na Vašich webových stránkách by měla být zmínka o projektu včetně log.
  • na místě realizace, nejlépe hned po zahájení prací, musí být tabule s názvem a logy!

Požadavek na zajištění publicity vychází z pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření.

INFORMAČNÍ TABULE

Tabule je na daném místě umístěna po celou dobu udržitelnosti propagovaného projektu (tj.5 let). Minimální formát tabule je A3 (rozměry 297×420 mm). Materiál, ze kterého je tabule vyrobena, je voděodolný.

NOVINKA!!! Od října 2012 platí, že u projektů, které překročí částku 50 000 EUR, musí být zveřejněna publicita od data podpisu dohody (nikoliv až od podání žádosti o proplacení)!!!
Tabule

TABULE.doc
  (formát: Word; velikost: 683 kB)

Zde si můžete stáhnout vzorovou tabuli ve formátu .doc – po doplnění údajů o Vašem projektu, můžete tuto tabuli použít k označení místa realizace projektu.