motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

v letech 2012 – 2013 realizovala s MAS Přiďte pobejt!,o.s., MAS Brána do Českého ráje,o.s. a italskou GAL Valle del Crocchio společný projekt s názvem:

„G E O P A R K – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ“

Výstup č. 1 Tvořivá konference 1x v Itálii

foto

Dne 14. září 2012 pořádaly české partnerské MAS konferenci v Cropany. Jejím cílem bylo předání zkušeností s vyhlášením geoparku a podporou jeho rozvoje. Přednášky byly zaměřeny na zejména na schvalovací proces s vyhlašováním geoparku, zpracování podkladů k vyhlášení geoparku Valle del Crocchio a definování rozsahu území geoparku. Italský partner představil výstupy projektů realizovaných v programu Leader ve Středomoří.

Příloha: zpráva z akce 

Výstup č. 2 Tvořivá konference v Českém ráji

Dne 31. května a 1. června 2012 se v Lázních Sedmihorky konala pro odbornou veřejnost konference, která informovala účastníky o metodách propagace, marketingu, způsobu prezentace nabídky služeb a dalších metodických postupech zaměřených na rozvoj geoparku. 

Příloha: zpráva z akce 

Výstup č. 3 Workshop v Itálii

Vytvořená síť pěších značených tras Klubu českých turistů v Čechách je hodnocena jako nejlepší v Evropě. Proto jsme uspořádali workshop k metodice značení KČT pro vyškolení italských značkařů. Workshop se konal v městečku Cerva 12. a13. září 2012. Teoretická část byla zaměřena na základní principy a typy značení. Část programu byla věnována značení pro pěší turistiku, které je vedeno mimo dopravní komunikace, používané v České republice a na Slovensku. Velký důraz se kladl na umístění směrovek cyklotras, pěších tras a umístění upozorňujících značek, dále na zaznamenání celého systému do turistických map, které jsou umístěny v terénu, nebo v papírové formě. Byly popsány udržovací práce označených tras v terénu, které probíhají každé tři roky. Další den workshopu byl věnován značení v terénu. Pod vedením ing. Jiřího Ulmanna (KČT) proběhla praktická ukázka značení trasy v terénu, umisťování turistických značek v terénu, příprava podkladu a způsob značení. Na příkladech byly ukázány principy umisťování směrovníků a turistických map.

foto

Příloha: zpráva z akce 

Výstup č. 4 Vyznačení tématických stezek – mini-
naučné stezky

Projektem byly vybudovány dvě mininaučné stezky na Valečově a v Bažantnici

Výstup č. 5 Informační systém geoparku

Součástí projektu bylo vytvoření Studie informačního systému, která na základě veřejného projednání navrhla jednotný grafický systém mimo zastavěná území měst a obcí.
Dále bylo součástí projektu vybudování vzhledově jednotného informačního systému pro geopark. Instalovali jsme v 7 lokalitách 9 vzorových infopanelů z akátového dřeva, v přírodním provedení s ukázkou místního kamene těženého v okolí. Panely slouží pro umístění turistických informací a mohou být i součástí odpočinkové místa s lavičkou, či herním prvkem pro děti apod. 

Příloha: Studie infosystému

Výstup č. 6 Geocaching v Geoparku

Na webových stránkách českých partnerských MAS naleznete zpracovanou Studii geocachingu, pro uživatele turistických navigací zabývajících se geocachingem. Souřadnice kešek jsou určeny tak, aby přivedly návštěvníky netradiční cestou k různým geologickým zajímavostem. Pro školy a zájmové organizace jsou pořízeny sady GPS navigací, které jsou prostřednictvím MAS zapůjčovány. 

Příloha: Studie geocachingu

Výstup č. 7 Putovní výstavy 

Výstup č. 7 byl zaměřen na vytvoření lokálních malých muzejních expozic, tematicky zaměřených na místní tradice, zvyky a přírodní zajímavosti. Expozice byly připravovány venkovskými školami, nebo mládežnickými organizacemi, a budou sloužit také jako učební produkt. Cílem každé expozice bylo shromáždit lokální zajímavosti, tradiční řemeslné výrobky a sbírku přírodnin a fotogalerii charakteristických pro daný dílčí region geoparku. 

foto

Příloha: zpráva z akce 

Výstup č. 8 Slavnosti geoparku

Projekt byl přiblížen veřejnosti konáním Slavností geoparku, kterým patřil víkend 2. a 3. června 2012 v Radvánovicích. Geopark Český ráj je náš první geopark, patřící do velké rodiny evropských geoparků, kam vstoupil v roce 2005. A právě Slavnosti geoparku v areálu Štastná země připomněly, co vše se pod tímto pojmem skrývá. Geopark – to nejsou jen zajímavé geologické jevy, ale i lidé, tradice, umění a na ně navazující život místních obyvatel.
Slavnosti patřily především řemeslníkům z území geoparku, kteří zde předváděli své tradiční dovednosti. Na návštěvníky čekala ochutnávka regionálních produktů a jídel. Z Podkrkonoší dorazily oblíbené sejkory a uzeniny od místního výrobce a Český ráj nabízel regionální pivo a bramboráky „trochu jinak“ Prostřednictvím krátkých moderovaných vstupů se návštěvníci dozvěděli vše o hodnotách oblasti, kterou geopark tvoří, a prošli si ministezku geoparku, která je v tomto areálu vybudovaná. 

Příloha: zpráva z akce 

Výstup č. 9 Slavnosti geoparku v partnerském zahraničním
regionu 

Ve dnech 14.-15.září 2012 proběhly Slavnosti geoparku v Itálii u partnerské GAL Valle del Crocchio.
Slavností se zúčastnili místní italští řemeslníci a řemeslníci z regionu geoparku ČR. Čeští účinkující v připravených stáncích na náměstíčku Piazza Duomo po dva dny zde nabízeli své produkty. 
Z Krkonoš doputovala keramika, skleněné korále, tradiční vánoční ozdoby, březová košťata, drobnůstky plstěné i drátkované, ošatky i košíky. Slavnosti doprovázela ochutnávka regionálních potravin: klobásy, chleba, zelí, koláčky a medovina, bramboráky a české pivo. 
Z Českého ráje se pozornosti místních těšily kožené výrobky, kovové šperky, keramika. 

foto

Italští řemeslníci zase nabízeli těstoviny všech tvarů a barev, místní dobrůtky z oliv a feferonek, ale i vlastní výtvarnou tvorbu.

foto

Celé setkání neúnavně doprovázela kapela z Českého ráje, a to doslova dnem i nocí. 

foto

Slavnosti zakončil koncert v místním kostele zorganizovaný místní partnerskou MAS Valle del Crocchio. 
Slavnosti geoparku v byly sledovány místní regionální televizí, která natáčela do přímého vysílání krátký spot.

Příloha: zpráva z akce

Aktivity v době udržitelnosti projektu 

V době udržitelnosti projektu uspořádáme Slavnosti geoparku na různých místech.