motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

VÝZVA VYHLÁŠENA 26.3.2018

 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 26.3.2018
4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem 4. Výzva OPS pro Český ráj–OPZ–Sociální podnikání I.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů:

Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecné ovládání ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO:
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

MAS zajistila Seminář pro žadatele:

Seminář:
Pozvánka na seminář
Prezentace
Prezentace MS2014+