motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

 

 

Královéhradecký kraj poskytuje každoročně všem místním akčním skupinám
v Královéhradeckém kraji účelovou finanční podporu. Tato dotace umožňuje naší MAS bezproblémový chod, pokrytí neuznatelných výdajů projektů programu LEADER a spolufinancování dalších projektů.

Za tuto podporu moc děkujeme!

 


LIBERECKÝ KRAJ

Liberecký kraj poskytuje každoročně z rozpočtu kraje finanční podporu místním akčním skupinám působícím v území Libereckého kraje. Rovněž poskytl návratnou finanční výpomoc na předfinancování nákladů MAS pro období 2009 – 2014  a pro další období 2015 -2020.

Za tuto podporu moc děkujeme!