motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

OPS pro Český ráj

5. ročník úspěšné akce Čistá řeka Jizera se uskutečnil ve dnech 7. a 8. října 2022. Uklízelo se po celém toku řeky Jizery a jeho přilehlém okolí, z našeho území úklid proběhl v okolí Ploukonic, Turnova a Mnichova Hradiště. Více se dočtete níže ve zprávě z akce. 

Vyhodnocení fotosoutěže s Čistou řekou Jizerou 2022

Zpráva z akce Čistá řeka Jizera 2022

Plakát akce Čistá řeka Jizera 2022

 

 

S hlubokým zármutkem oznamuji, že nás v neděli 9. října 2022 opustil náš dlouholetý kolega a kamarád, pan Luděk Láska. Zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 61 let.

Luděk se spolupodílel na založení OPS pro Český ráj a od roku 2006 byl jejím ředitelem. Za ta dlouhá léta pomohl velké řadě žadatelů s realizací jejich projektů a podílel se na obohacení společenského života v regionu. Mimo jiné zavedl turistické autobusy v Českém ráji. Byl to gentleman a skvělý společník.

Celý život se věnoval myslivosti, ale bohužel se svého vysněného důchodu již nedočkal.

Prosím věnujte mu tichou vzpomínku.

Za kolektiv spolupracovníků

Ing. Veronika Horáková

ředitelka